กยศ. มรม. ยินดีต้อนรับ

ลิ้งค์ภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รายชื่อนักศึกษา กยศ. ได้รับโอนเงิน เทอม 2/2556 รอบ 3 - 4 17 Mar 2014 10:24
  ด้วยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2556 รอบ 3 - 4 จำนวน 4340 คน จึงขอให้นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ได้ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้…
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษา กยศ. ที่เข้าร่วมกิจกรรม "วันราชภัฏ" 13 ก.พ. 2557 21 Feb 2014 11:56
  ฝ่ายแนะแนวฯ ได้ดำเนินการแจ้งรายชื่อนักศึกษา กยศ. ชั้นปีที่ 1 - 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรม "วันราชภัฏ" ในวันที่ 13 ก.พ 2557 ที่ผ่านมา.. โดยมีรายชื่อดังไฟล์ที่แนบมานี้..…
 • รายชื่อนักศึกษา กยศ. ค้างส่งสัญญาแก้ไข ปี 2554 - 2556 17 Feb 2014 10:52
  แจ้งให้นักศึกษา กยศ. ที่มีรายชื่อในลิงค์ด้านล่าง...ให้มาดำเนินการติดต่อแก้ไขสัญญาหรือแบบยืนยันให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ก.พ. 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ฝ่ายแนะแนว.. หากนักศึกษาเพิกเฉยหรือไม่มาดำเนินการ...ทั้งห้องจะถูกตัดสิทธิ์ให้กู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2557 …
 • ข้อมูลการประชุมในวันที่ 12 ก.พ. 2557 13 Feb 2014 14:49
  ฝ่ายแนะแนวฯ ได้นัดประชุมตัวแทนห้อง กยศ. ในวันที่ 12 ก.พ. 2557 เพื่อชี้แจงแนวทางการกู้ยืม กยศ. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้..…
 • แจ้งรายชื่อได้รับการโอนเงิน กยศ. เทอม 1/2556 รอบทึ่ 7 11 Feb 2014 17:49
  ด้วยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี…
 • แจ้งรายชื่อนักศึกษาได้รับการโอนเงินกยศ. เทอม2/2556 รอบที่ 1-2 11 Feb 2014 17:37
  ด้วยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี…
 • การยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2557 08 Feb 2014 00:00
  ขอให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม (กยศ./กรอ.)รายเก่าต่อเนื่อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2557 ได้แล้ว ซึ่งมีเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยกำหนดการยื่นเอกสารจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป…
 • วิธีการตรวจสอบการโอนเงินของธนาคารด้วยตนเอง 03 Feb 2014 16:14
  ขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะตรวจสอบการโอนเงินค่าเทอม/ค่าครองชีพ สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้…
 • รายชื่อแก้ไขสัญญา เทอม1/2556 29 Jan 2014 16:36
  ด้วยธนาคารได้แจ้งแก้ไขสัญญา/แบบยืน และเอกสารประกอบ ภาคเรียนที่ 1/2556 จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ เร่งดำเนินการติดต่อฝ่ายแนะแนวฯ โดยด่วน ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ฝ่ายแนะแนว ชั้น 2 หากเพิกเฉยนักศึกษาจะไม่ได้รับการโอนเิงินค่าลงทะเบียนเรียนและต้องชำระค่าปรับเอง รวมทั้งไม่มีสิทธิ์ได้กู้ยืมต่อในภาคเรียนที่ 1/2557 …
 • เบิกเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ครั้งที่ 2 27 Jan 2014 17:01
  ขอให้นักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 และมีรายชื่อได้รับการโอนเงินในรอบที่ 5 - 6 ดำเนินการเบิกเงินคืนได้แล้ว ในระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ฝ่ายแนะแนวฯ ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา…
 • รายชื่อนักศึกษาได้รับโอนเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2556 รอบที่ 5 - 6 27 Jan 2014 16:59
  ตามที่ธนาคารได้ดำเนินการตรวจสอบแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ของนักศึกษา กยศ. แล้วในภาคเรียนที่ 1/2556 จึงดำเนินการโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 รอบที่ 5 (จำนวน 525 คน) และรอบที่ 6(จำนวน 376 คน) ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนีั้้…
 • รายชื่อนักศึกษาได้รับโอนเงิน กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2556 27 Jan 2014 15:25
  ด้วยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตรวจสอบแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ของนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2556 เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จำนวน 333 ราย จึงได้ดำเนินการโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าครองชีพให้กับนักศึกษาแล้ว .. ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบรายได้ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ …
 • รับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล 11 Jan 2014 17:04
  นักศึกษาสามารถดูหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเพื่่อขอรับทุนการศึกษาโดยสามารถดาวโหลดประกาศ/แบบฟอร์มขอรับสมัครทุนการศึกษา และยื่นความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 11 - 27 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ฝ่ายแนะแนวฯ …
 • ตรวจสอบแก้ไขสัญญา/แบบยืนยัน เทอม 1/2556 08 Jan 2014 17:06
  ให้น้องเข้าตรวจสอบรายชื่ื่อนักศึกษา จำนวน 127 คน ที่ต้องมาแก้ไขสัญญา/แบบยืนยัน เทอม 1/2556 โดยมาติดต่อในวันที่ 9-10 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องแนะแนวฯ หากเพิกเฉย ให้นักศึกษาดำเนินการชำระค่าเทอม +ค่าปรับเองนะค่ะ.. …
 • รายชื่อนักศึกษา กยศ. รายใหม่ที่ต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่ม ภาคเรียนที่ 2/2556 11 Dec 2013 15:53
  แจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการชำระเงินส่วนต่างค่าลงทะเบียนเรียน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2556 ได้ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น (ให้นักศึกษานำบัตรนักศึกษาและแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า "ติดต่อขอชำระเงินส่วนต่าง กยศ. 2/2556")…
 • แจ้งนักศึกษา กรอ.ทำเรื่องเบิกเงินคืน 1/2556(รอบที่ 1) 21 Nov 2013 14:48
  แจ้งไปยังนักศึกษา กรอ. ที่มีความประสงค์เบิกเงินค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2556 ในกรณีที่สำรองจ่ายค่าเทอมไปก่อน(เต็มจำนวน) ได้ในวันที่ 22 พ.ย. 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ฝ่ายแนะแนวฯ โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้…
 • แจ้งนักศึกษา กรอ.ทำเรื่องเบิกเงินคืน 1/2556 (รอบที่ 2) 21 Nov 2013 14:48
  แจ้งไปยังนักศึกษา กรอ. ที่มีความประสงค์เบิกเงินค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2556 ในกรณีที่สำรองจ่ายค่าเทอมไปก่อน(เต็มจำนวน) ได้ในวันที่ 22 พ.ย. 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ฝ่ายแนะแนวฯ โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้…
 • รายชื่อได้รับการโอนเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2556 19 Nov 2013 00:00
  ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการโอนเงินค่าลงเีบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 รอบที่ 1 - 4 โดยขอให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ และในกรณีที่ไม่ได้สำรองจ่าย ทางฝ่ายแนะแนวฯ จะแจ้งวันและเวลาในการติดต่อรับใบเสร็จต่อไปใน Facebook : rmu_studentloan…